KULLANICI SÖZLEŞMESİ

1. Taraflar
a) Bu internet sitesinde faaliyetlerini yürüten;

Unvan: NCS MODA TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Adres: Mahalle/Semt:MEHMET NESİH ÖZMEN MAH. Cadde/Sokak:KAVAKLI SK. CENGİZLER İŞ HANI No:9 İç Kapı No:1
Telefon: +90 5323578477
E-Mail: [email protected]

yukarıda belirtilen bilgilere sahip olan kişi veya kurum (Bundan böyle PLATFORM olarak anılacaktır).

b) Bu internet sitesine kayıt olan, işlem yapan, sipariş veren veya hizmet alan internet KULLANICI sı ("Bundan böyle KULLANICI olarak anılacaktır")

2. Sözleşmenin Konusu
İşbu Sözleşmenin konusu PLATFORM un sahip olduğu bu internet sitesi ve PLATFORM  dan KULLANICININ faydalanma şartlarının belirlenmesidir.

3. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

3.1. KULLANICI,  PLATFORM un hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, KULLANICI başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz.

3.2. PLATFORM, KULLANICI verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve KULLANICI yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. KULLANICI, PLATFORM un kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden PLATFORM dan tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir. 
 
3.3. PLATFORM un yazılım ve tasarımı PLATFORM mülkiyetinde olup, bunlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup, bunlar KULLANICI tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez. Bu web sitesinde adı geçen başkaca şirketler ve ürünleri sahiplerinin ticari markalarıdır ve ayrıca fikri mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır.  

3.4. KULLANICI, PLATFORM a kayıt olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, PLATFORM un bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

3.5. PLATFORM internet sitesinde KULLANICI tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen KULLANICI ların kendi kişisel görüşleridir ve görüş sahibini bağlar. Bu görüş ve düşüncelerin PLATFORM ile hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur. PLATFORM un KULLANICI nın beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve üçüncü kişilerin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle KULLANICI nın uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

3.6. KULLANICI, PLATFORM tarafından kendisine verilmiş olan şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez, KULLANICI nın söz konusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından PLATFORM a karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, PLATFORM söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.

3.7. KULLANICI, diğer internet KULLANICI larının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen KULLANICI ya aittir.

3.8. İşbu KULLANICI sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden KULLANICI işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, PLATFORM  bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, PLATFORM, KULLANICI ya karşı KULLANICI sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

3.9. PLATFORM  her zaman tek taraflı olarak gerektiğinde KULLANICI nın kayıt silme, müşteriye ait dosya, belge ve bilgileri silme hakkı vardır. KULLANICI işbu tasarrufu önceden kabul eder. Bu durumda, PLATFORM un hiçbir sorumluluğu yoktur.

3.10.  KULLANICI, PLATFORM u kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran KULLANICI yı bağlayacaktır.

3.11. PLATFORM tarafından PLATFORM internet sitesinin iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan İnternet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, Siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan Web sitesinin Internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir.

3.12. PLATFORM KULLANICI larına daha iyi hizmet sunmak, ürünlerini ve hizmetlerini iyileştirmek, sitenin kullanımını kolaylaştırmak için kullanımını KULLANICI larının özel tercihlerine ve ilgi alanlarına yönelik çalışmalarda KULLANICI nın kişisel bilgilerini kullanabilir. PLATFORM, KULLANICI nın PLATFORM üzerinde yaptığı hareketlerin kaydını bulundurma hakkını saklı tutar.

3.13. PLATFORM a kayıt olan kişi, yürürlükte bulunan ve/veya yürürlüğe alınacak uygulamalar kapsamında PLATFORM ve iştiraki olan tüm PLATFORM lar tarafından kendisine ürün ve hizmet tanıtımları, reklamlar, kampanyalar, avantajlar, anketler ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamaları sunulmasına izin verdiğini beyan ve kabul eder. 

KULLANICI, PLATFORM kayıt olurken ve/veya başka yollarla geçmişte vermiş olduğu ve/veya gelecekte vereceği kişisel ve alışveriş bilgilerinin ve alışveriş ve/veya tüketici davranış bilgilerinin yukarıdaki amaçlarla toplanmasına, PLATFORM ve iştiraki olan tüm PLATFORM lar ile paylaşılmasına, PLATFORM ve PLATFORM  iştiraki olan tüm PLATFORMLAR tarafından kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. 

KULLANICI aksini bildirmediği sürece kaydının sona erdiğinde de verilerin toplanmasına, PLATFORM ve iştiraki olan tüm PLATFORM lar ile paylaşılmasına, PLATFORM ve PLATFORM  iştiraki olan tüm PLATFORMLAR tarafından kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder.  

KULLANICI aksini bildirmediği sürece PLATFORM ve PLATFORM  iştiraki olan tüm PLATFORMLAR tarafından kendisi ile internet, telefon, SMS, vb iletişim kanalları kullanarak irtibata geçmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder.

KULLANICI yukarıda bahsi geçen bilgilerin toplanması, paylaşılması, kullanılması, arşivlenmesi ve kendisine erişilmesi nedeniyle doğrudan ve/veya dolaylı maddi ve/veya manevi menfi ve/veya müsbet, velhasıl herhangi bir zarara uğradığı konusunda talepte bulunmayacağını, PLATFORM ve PLATFORM  iştiraki olan tüm PLATFORMLARI sorumlu tutmayacağını beyan ve kabul eder. KULLANICI, kişisel verileri ile ilgili detaylı bilgiye PLATFORM'dan ulaşabilir.

3.14. PLATFORM, KULLANICI nın kişisel bilgilerini yasal bir zorunluluk olarak istendiğinde veya (a) yasal gereklere uygun hareket etmek veya PLATFORM a tebliğ edilen yasal işlemlere uymak; (b) PLATFORM ve PLATFORM web sitesinin haklarını ve mülkiyetini korumak ve savunmak için gerekli olduğuna iyi niyetle kanaat getirdiği hallerde açıklayabilir.

3.15. PLATFORM web sitesinin virus ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için KULLANICI nın, kendi virus koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda KULLANICI PLATFORM a girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.

3.16. PLATFORM, sitenin içeriğini dilediği zaman değiştirme, KULLANICI lara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme ya da sona erdirme veya PLATFORM web sitesinde kayıtlı KULLANICI bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar.

3.17. PLATFORM, KULLANICI nın sözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm KULLANICI lar bakımından hüküm ifade edecektir.

3.18. Taraflar, PLATFORM a ait tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak, uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder.

3.19. PLATFORM, iş bu KULLANICI sözleşmesi uyarınca, KULLANICI lar kendisinde kayıtlı elektronik posta adreslerine bilgilendirme mailleri ve cep telefonlarına bilgilendirme SMS leri gönderme yetkisine sahip olmakla beraber, KULLANICI işbu KULLANICI sözleşmesini onaylamasıyla beraber bilgilendirme maillerinin elektronik posta adresine ve bilgilendirme SMS lerinin cep telefonuna gönderilmesini kabul etmiş sayılacaktır. KULLANICI mail ve/veya SMS almaktan vazgeçmek istemesi durumunda PLATFORM iletişim kısmından mail ve/veya SMS gönderim iptal işlemini gerçekleştirebilecektir.

4. Sözleşmenin Feshi ve İhtilaflar

İşbu sözleşme KULLANICI nın kaydının iptal etmesi veya PLATFORM tarafından kaydının iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. PLATFORM, KULLANICI nın KULLANICI sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda KULLANICI nın KULLANICI hesabının iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir.
İşbu sözleşmeye ilişkin ihtilaflarda PLATFORM'un ikamet ettiği İl Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

5. Yürürlük
KULLANICI, KULLANICI kaydı yapması KULLANICI nın KULLANICI hesabı sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve KULLANICI sözleşmesinde yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme KULLANICI nın KULLANICI olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlüğe girmiştir.

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR
Çerez Kullanımı

Sizlere en iyi alışveriş deneyimini sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için Kvkk sözleşmesini inceleyebilirsiniz.